ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 

  • จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร
  • พนักงานมหาวิทยาลัย 556
  • พนักงานราชการ 22
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 152
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้7
  • เดือนนี้10
  • ปีนี้157
  • ทั้งหมด490
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.