banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2586
1นายดำรงค์กั้วพิสมัยPP032พนักงานจัดเลี้ยงสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นางนกชนาฎทิพวงค์ษา-นักวิชาการพัสดุสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายสมโภชผงสินสุCW414คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน