ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1Miss.Marguela Castulo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
8Mr.David Alan Blyler-51อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
9Mr.Brendan Douglas Mckell--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน