ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
1นายสุชาติศิริมาED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
2นายสิทธิพงษ์ศิริสานต์ED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
3นายอัครเดชถานทองดีED070คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
4นายสถาพรผาชาED275คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน