เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
คลิกดูสถิติ

ประกาศ

          เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางงานบริหารบุคคลและนิติการ ร่วมกับงานพัฒนาระบบสารสนเทศ(MIS) จึงได้ทำการปรับปรุงรหัสผ่าน หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ กรุณากรอกแบบ ขอรับรหัสผ่านระบบ neport.snru.ac.th ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลืมรหัสผ่าน/ขอรับรหัสผ่าน (ระบบตอบกลับอัตโนมัติ)

***เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้ผู้ใช้แก้ไข รหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่

นางสาวประภัสสร พองผาลา       ตำแหน่ง บุคลากร
สังกัด กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์ภายใน 132 เบอร์โทร 042-970112