ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง อาคารอเนกประสงค์
1นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
2นายหิรัญการุณPP032พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
3นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
4นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
5นางลำพูนคำทะเนตรPP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
6นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
7นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
8นางฉวีวรรณฤาไกรPP008พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
9นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
10นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
11นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
12นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
13นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
14นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
15นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
16นางสาวเพชรรัตน์นามเพ็งPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
17นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
18นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
19นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
20นายวัชระชัยภูลวรรณPP025พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
21นายปรีชาโมระดาPP002พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
22นางเบญจวรรณจันไตรรัตน์PP021แม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน
23นางสาวเนตรนภาแถมสมดีPP019พนักงานซักรีด-ลูกจ้างอาคารเอนกประสงค์ทำงาน