ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
1นายกฤษดา สีละดีCW441คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
2นายโสภณศรีจูมCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
3นายกฤษณะอุ่มภูธรED082คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
4นายรัฐพงษ์พิลาทาED083คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน